Ofertes de treball de l'Ajuntament de les Borges Blanques

12/11/2021 - Contractació de 4 guies turístics. Tasques de guia turístic/a per realitzar visites guiades als llocs més emblemàtics de la població per a totes aquelles persones interessades a realitzar aquesta activitat en el municipi. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

06/05/2021 - Convocatòria d'una plaça de personal laboral temporal d'educador/a social. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

09/09/2020 - Concurs oposició per cobrir dues places d'agent de la policia local i configurar una borsa de treball. Feu clic aquí per visionar el procés -

28/08/2020 - Concurs oposició plaça de Secretaria amb caràcter interí a l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visionar el procés -

11/06/2020 - Convocatòria d'una borsa de treball de personal laboral temporal per les piscines municipals de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visionar el procés -

03/03/2020 - Convocatòria d'una plaça de personal laboral temporal de Tècnica de Turisme. Feu clic aquí per visionar el procés -

10/12/2019 - Convocatòria d'una plaça de Tècnic/a Mitjà/na d'Urbanisme i ContractacióFeu clic aquí per visualitzar el procés -

02/12/2019 - Convocatòria de varies places per cobrir temporalment el lloc de treball d'assistents/tes de Fira durant la 57a i 58a Fira de l'Oli. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

02/12/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a de turisme. Feu clic aquí per visualitzar el procés - 

01/08/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball d'integrador/a social. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

01/08/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball d'educador/a social. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

29/07/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a mitjà/na d'intervenció i creació d'una borsa de treball. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

11/04/2019 - Convocatòria d'una plaça de personal tècnic d'olis i vins amb caràcter temporal de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

27/12/2018 - Concurs oposició per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic/a en règim de personal funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

03/12/2018 - Convocatòria de 4 places de la Neteja amb caràcter temporal de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

03/12/2018 - Convocatòria d'una plaça de la Brigada Municipal amb caràcter temporal de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

14/09/2018 - Convocatòria d'una plaça d'Arquitecte/a, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

14/09/2018 - Concurs declarat desert - Convocatòria d'una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

13/07/2018 - Convocatòria d'una plaça de tècnic mig d'intervenció per l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

31/01/2018 - Convocatòria d'una plaça de monitor/a de lleure per al centre obert Casal Marino de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

05/12/2017 - Contractacions d'assitents per la 55a Edició de la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i de les Garrigues 2018. Feu clic aquí per visualitzar el procés -

02/10/2017 - Contractació d'una plaça de peó d'oficis varis com a personal laboral temporal per fer front a les necessitats temporals de personal. Feu clic aquí per visualitzar el procés -  

12/07/2017 - Contractació d'una plaça de peó a mitja jornada per a la brigada de muntatge, neteja i manteniment dels caps de setmana, de divendres a diumenge. - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

14/06/2017 - Contractació de 3 guies turístics - Tasques de guia turístic/a per realitzar visites guiades als llocs més emblemàtics de la població per a totes aquelles persones interessades a realitzar aquesta activitat en el municipi - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Places ocupades

31/05/2017 - Contractació de dos places de funcionari de l’ajuntament de les Borges Blanques, torn de reserva especial: promoció interna-procés de funcionarització. - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Places ocupades

28/04/2017 - Contractació dinamitzador informàtic - Per ocupar una plaça de dinamitzador informàtic a la Borrassa - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada 

09/01/2017 - Convocatòria concurs oposició d'una plaça d'agent interí de la Policia Local - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

11/07/2016 - Convocatòria per a proveir amb caràcter interí i mitjançant concurs­oposició lliure, el lloc de treball d’intervenció d’aquest Ajuntament - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

16/06/2016 - Convocatòria concurs oposició de la promoció interna d'una plaça de Caporal per la Policia Local - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

03/03/2016 - Contractació locutor TV - Atesa la necessitat de contractar personal, per atendre a les disponibilitats dels serveis municipals per ocupar una plaça de periodista ENG - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada