Curs d'atenció a grups de visitants i venda directa

Aquesta millora de la competitivitat passa necessàriament per una millora en la formació i capacitació de directius/ves i treballadors/es d’empreses productores d’oli d’oliva i vi. En el marc del projecte i en col·laboració amb agents sectorials s’han detectat certes necessitats formatives, essent la formació en Atenció a grups i venda directa un dels mòduls temàtics resultants.


El curs que s’ofereix pretén abordar la creació i/o millora d’oferta i comunicació per atreure visitants a les instal·lacions i el seu entorn, i aprofitar l’afluència de públic per augmentar la venda directa del producte elaborat i la visibilitat de l’empresa.
Aquesta formació està oberta a altres empreses del territori vinculades amb el sector de l’oli d’oliva i del vi: restaurants, comerços, agències de viatges, espais naturals i cultural, guies turístics, activitats esportives, etc.
Curs gratuït.
Més info: Ramon Baró Cerquera - 973.143.169 - ramon.baro@gencat.cat

Document del curs d'atenció a grups de visitants i venda directa