Col·laboració i participació de la ciutadania

Les ciutadanes i ciutadans poden col·laborar en la millora dels serveis municipals, aportant els seus suggeriments i quiexes a través dels diferents canals que posa a disposició l'ajuntament.